Diet con trung

TRÊN 10 NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC DIỆT CÔN TRÙNG

Thuốc Chủng Ngừa Bạch Hầu, Sài Uốn Ván, Ho Gà, Sốt Tê Liệt

Thuốc Chủng Ngừa Bạch Hầu, Sài Uốn Ván, Ho Gà, Sốt Tê Liệt (DTaP-IPV)

Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio (DTaP-IPV) Vaccine

>> Cách nào diệt chuột ở quận 11 - diệt chuột tận gốc

>> Diệt gián ở quận 4 - diệt gián tận gốc - diệt gián

>> Kiến được đưa lên vũ trụ - Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

Thuốc chủng này được Health Canada (Bộ Y Tế Canada) phê chuẩn và cung cấp miễn phí trong các loại chủng ngừa thông lệ cho con quý vị. Hãy gọi cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe để xin hẹn.

Thuốc này được chủng một liều cho trẻ em mẫu giáo bắt đầu từ năm 4 tuổi. Đây là liều chủng tăng cường cho trẻ em đã chủng ngừa bạch hầu, sài uốn ván (phong đòn gánh), ho gà và sốt tê liệt lúc còn nhỏ hơn

Phản ứng này có thể gồm phát ban, khó thở, hoặc sưng cổ họng, lưỡi hoặc môi. Nếu bị phản ứng này sau khi rời phòng chủng, hãy gọi số 9-1-1 hoặc số khẩn cấp địa phương. Phản ứng này có thể điều trị được, và xảy ra cho dưới 1 người trong mỗi một triệu người chủng ngừa.

Điều quan trọng là luôn luôn trình báo các phản ứng nghiêm trọng hoặc bất ngờ cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe

Trụ sở chính

 •  Công ty diệt côn trùng T&C
  106 Đường ĐHT 39 - Trường Chinh
  P.Tân Hưng Thuận, Quận 12
  TP. Hồ Chí Minh
 •  (028) 668 57668 Fax: (028) 3719.3397
 •  [email protected]

Chi nhánh Hà Nội

 •  Công ty diệt côn trùng T&C
  Số 69, Phố Giáp Nhị
  P. Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai
  Hà Nội
 •  0906 098 110
 •  [email protected]

NHÀ BÁN LẺ HÓA CHẤT

An toàn tuyệt đối với con người và vật nuôi: Các trang thiết bị kỹ thuật, hóa chất sử dụng đều được Bộ Y Tế và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn cho phép sử dụng đảm bảo an toàn tuyệt đối với con người và vật nuôi.

Diệt côn trùng là gì?

Xung quanh nơi ta đang sinh sống có rất nhiều côn trùng. Vậy các bạn có bao giờ giành chút ít thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về nó - về cách sinh sống, cách hoạt động và cách tự bảo vệ bản thân nó thế nào không?