Diet con trung

TRÊN 10 NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC DIỆT CÔN TRÙNG

4 Nguyên tắc phòng trừ sâu hại hiệu quả nhất 2016

III/ Nguyên tắc phòng trừ sâu hại:

Mục tiêu của công tác Bảo Vệ Thực Vật được xem là một trong những khâu kỹ thuật làm tăng năng suất, phẩm chất của sản phẩm cây trồng và đảm bảo an toàn cho người sử dụng sản phẩm nông nghiệp. Dựa vào các mục tiêu trên nguyên tắc phòng trừ sâu hại phải đạt các yêu cầu sau:

>> Phương pháp trừ sâu không phá vở cân bằng tự nhiên

1/ Phòng trừ sâu hại phải đạt hiệu quả kinh tế rõ rệt.

2/ Việc phòng trừ sâu hại lấy phòng ngừa là chính. Trong thực tế sản xuất, triệu chứng sâu gây hại rất dễ phát hiện. Tuy nhiên cũng có một số loại dịch hại rất khó phát hiện sớm, khi thấy được triệu chứng thì cây trồng đã bị thiệt hại tương đối nhiều như nhện đỏ, aphid, rệp sáp hại rễ cây hoa huệ, khóm, nhện gié, rầy cánh trắng hại lúa, … . Những loại dịch hại càng nhỏ thì càng khó phát hiện khi chúng vừa mới xuất hiện gây hại trên ruộng.

Ngoài ra còn một số côn trùng hại rễ cây người ta dễ lầm lẩn với những triệu chứng do phi sinh vật gây ra như do khô hạn, nhiệt độ cao hơn hoặc nhiệt độ thấp hơn ngưỡng nhiệt độ sinh trưởng của cây, đất phèn, mặn, do thiếu phân, … . Do đó cần nắm rõ triệu chứng để có giải pháp kịp thời làm giảm nhẹ thiệt hại. Nếu để sâu hại có thời gian sinh sôi và phát triển rồi mới trừ thì năng suất cây trồng bị ảnh hưởng, chi phí trừ sâu hại rất lớn, ít đem lại hiệu quả kinh tế.

Nhện đỏ (Tetranychus sp.): thành trùng, ấu trùng, trứng và triện chứng gây hại trên cây đậu.

Nhiện gié (Steneotarsonemus spinki): thành trùng, trứng và triệu chứng gây hại trên lúa.

Rầy cánh trắng (Bemisin tabaci): thành trùng, ấu trùng và triệu chứng gây hại.

Aphid: thành trùng, ấu trùng và triệu chứng gây hại trên rau.

Việc trừ nhóm sâu đục thân ít đem lại hiệu quả kinh tê, nhất là sâu ăn lá trên rau, sâu đục trái, đục hoa trên cây đậu, cây rau ăn quả nếu không có biện pháp kịp thời sâu sẽ làm giảm năng suất, phẩm chất và gíá trị thương phẩm trầm trọng.

Sâu tơ (Plutella xylostella): thành trùng, ấu trùng và triệu chứng gây hại trên bắp cải.

Sâu đục trái cà Heliothis armigera

Sâu đục bông, trái trên đậu xanh Maruca testulalis.

Sâu đục trái đậu Etiella zinckenella Thành trùng, ấu trùng, nhộng và gây hại.

3/ Phòng trừ sâu theo hướng phòng trừ tổng hợp để vừa bảo vệ được cây trồng vừa giữ được sự cân bằng sinh học trong tự nhiên, hạn chế tối đa sự nhiễm bẩn môi trường sống, an toàn cho người sử dụng.

4/ Quảng bá và phổ biến về kiến thức bảo vệ thực vật đến quần chúng để nông dân thực hiện công tác này được tốt hơn.

 

Trụ sở chính

 •  Công ty diệt côn trùng T&C
  106 Đường ĐHT 39 - Trường Chinh
  P.Tân Hưng Thuận, Quận 12
  TP. Hồ Chí Minh
 •  (028) 668 57668 Fax: (028) 3719.3397
 •  [email protected]

Chi nhánh Hà Nội

 •  Công ty diệt côn trùng T&C
  Số 69, Phố Giáp Nhị
  P. Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai
  Hà Nội
 •  0906 098 110
 •  [email protected]

NHÀ BÁN LẺ HÓA CHẤT

An toàn tuyệt đối với con người và vật nuôi: Các trang thiết bị kỹ thuật, hóa chất sử dụng đều được Bộ Y Tế và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn cho phép sử dụng đảm bảo an toàn tuyệt đối với con người và vật nuôi.

Diệt côn trùng là gì?

Xung quanh nơi ta đang sinh sống có rất nhiều côn trùng. Vậy các bạn có bao giờ giành chút ít thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về nó - về cách sinh sống, cách hoạt động và cách tự bảo vệ bản thân nó thế nào không?